Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich
w Roźwienicy

        Dyrektor szkoły, po konsultacji z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców informuje, iż w roku szklonym 2019/2020 ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 listopada 2020 r., 4,5 stycznia, 30 kwietnia, 25-27 maja, 4 czewrca 2021 r.