Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich
w Roźwienicy

        Dyrektor szkoły, po konsultacji z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców informuje, iż w roku szklonym 2019/2020 ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

27,28,29, 30 kwietnia oraz 12 czerwca 2020 roku.