“Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”  

 Janusz Korczak

DO PEDAGOGA SZKOLNEGO MOŻE PRZYJŚĆ KAŻDY, KTO MA JAKIŚ KŁOPOT,  A NIE POTRAFI SOBIE Z NIM SAMODZIELNIE PORADZIĆ.

 

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym?

Całkowitej dyskrecji, wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeżeli   czasem pedagog będzie cię namawiał do poszerzenia grona wtajemniczonych to decyzja   będzie i tak należała tylko do Ciebie. Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga. Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchana/y.

 

W RAMACH SWOJEJ PRACY PEDAGOG SZKOLNY WSPÓŁPRACUJE
Z TAKIMI PLACÓWKAMI WSPIERAJĄCYMI PROCES DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SZKOŁY, JAK:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Komendą Powiatową Policją
 • Sądem Rejonowy
 • Pedagogami z innych szkół

Zasady pedagogiczne obowiązujące pedagoga szkolnego:

1.Zasada dyskretnej opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności.

2.Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.

3.Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.

4.Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.

5.Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym, jak i najbliższym środowisku.

APEL  PEDAGOGA  SZKOLNEGO

Drogi Uczniu,  zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób (wolontariat)
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 •  chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 •  masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
 • szukasz pomocy

  Przydatne adresy i numery telefonów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rożwienicy

37-565 Roźwienica

tel. 16 622 58 23

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ul. Poniatowskiego 63, 37-500 Jarosław

tel. 16 621 41 78 ; 16 623 07 32

email: poradniapp@jaroslaw.pl

Poradnia Leczenia Zdrowia Psychicznego

Ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

email: spzoz_jaroslaw@poczta.onet.pl

tel.16 621 46 11

Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholi i Współuzależnień w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu

Ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

email: spzoz_jaroslaw@poczta.onet.pl

tel.16 621 46 11

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 

Ul. Grunwaldzka 7

37-500 Jarosław

tel. (016) 624-24-40

e-mail: psse.jaroslaw@pis.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu

37-500 Jarosław

Ul. Poniatowskiego 50

tel 16  624 03 10 lub 624 03 11

Dyżurny KPP tel.: 16  624 03 10 lub tel.: 16  624 03 11 

faks: 16 624 03 19

email: jaroslaw@rz.policja.gov.pl

www.podkarpacka.policja.gov.pl

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/ napisz.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

  

 

Skip to content