Nr konta Rady Rodziców

w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy

37 9108 0006 0000 0000 0879 0001

W roku szkolnym 2021/2022 składka na komitet rodzicielski wynosi 40 zł.

Skip to content