Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich
w Roźwienicy

        Dyrektor szkoły, po konsultacji z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców informuje, iż w roku szklonym 2022/2023 ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

31października 2022 r., 2, 4, 5 maja, 24-26 maja (egzamin ósmoklasisty), 9 czerwca 2023 r.

Skip to content