Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich
w Roźwienicy

        Dyrektor szkoły, po konsultacji z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców informuje, iż w roku szklonym 2023/2024 ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

13 października, 2, 3 listopada, 22 grudnia 2023 r., 2, 14-16  (egzamin ósmoklasisty), 31 maja 2024 r.

Skip to content