Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich
w Roźwienicy

        Dyrektor szkoły, po konsultacji z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców informuje, iż w roku szklonym 2021/2022 ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

15 października, 12 listopada 2021 r., 7 stycznia, 2 maja, 24-26 maja, 17 czerwca 2022 r.

Skip to content