DOKUMENTY

Statut (Statut)

 

Standardy Ochrony Małoletnich (pobierz)

SOM – Procedury podejmowania interwencji (pobierz)

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny (pobierz )

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach trudnych i kryzysowych (pobierz)

Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka (pobierz)

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (pobierz)

 

REGULAMINY

Regulamin wycieczek (pobierz)

Regulamin stołówki (pobierz)

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego (pobierz)

 

Skip to content