DOKUMENTY

Statut (Statut)

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny (pobierz )

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach trudnych i kryzysowych (pobierz)

Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka (pobierz)

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (pobierz)

Wykaz programów nauczania w roku szkolnym 2022/23 (Programy-nauczania-2022-23)

 

REGULAMINY

Regulamin wycieczek (pobierz)

Regulamin stołówki (pobierz)

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego (pobierz)

 

Skip to content