DOKUMENTY

Statut (pobierz)

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny (pobierz)

Regulamin wycieczek (pobierz)

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach trudnych i kryzysowych (pobierz)

REGULAMINY

Regulamin wycieczek (pobierz)

Regulamin stołówki (pobierz)

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego (pobierz)

 

Skip to content