Po zakończeniu projektu „Be a Responsible Citizen in the Digital World of Tomorrow” (2017-2020) i współpracy międzynarodowej z Chorwacją, Grecją,  Finlandią, Włochami i Niemcami oraz podsumowaniu rezultatów pracy, które można obejrzeć na stronie https://www.erasmus-plus-bereci.com/en/, przystąpiliśmy do realizacji założeń w ramach projektu „World Heritage Earth – Our Common Future”. Niestety sytuacja epidemiczna uniemożliwiła nam wyjazdy zagraniczne, ale nie powstrzymała nas od kontynuowania działań w formie wirtualnej.

Do partnerów z Niemiec, Portugalii oraz Włoch dołączyły szkoły z Ukrainy oraz Polski. Spotkania online, w których uczestniczą uczniowie wraz z nauczycielami, odbywają się regularnie dwa razy w tygodniu na platformie Zoom. Oprócz spotkań związanych z tematyką projektu organizowane są również twórcze warsztaty, podczas których uczniowie doskonalą umiejętności manualne i językowe.
W ramach tych działań odbyło się spotkanie „Carnival 2021” na którym poznaliśmy tradycje i zwyczaje karnawałowe charakterystyczne dla każdego kraju partnerskiego. Uczniowie przebrani w stroje prezentowali sposób świętowania karnawału. W lutym uczestniczyliśmy w warsztatach „Bring colour and joy to our school” podczas których nabyliśmy umiejętność tworzenia kwiatów i motyli za pomocą origami. Obecnie realizujemy działanie „How to illustrate our favourite recipes”. Jest to cykl spotkań prowadzony przez Annikę Kuhn, ilustratorkę książek, którego produktem finalnym będzie unikatowa książka kucharska z przepisami krajów partnerskich w formie ilustracji.  Warsztaty i spotkania prowadzone są w języku angielskim i cieszą się zainteresowaniem wśród uczniów. Nad przebiegiem działań projektowych czuwają Panie Monika Jach i Krystyna Szczypta, a rezultaty naszej pracy umieszczane są na bieżąco na platformie eTwinning.

Skip to content