W dniu 22.10.2021r. w naszej szkole odbył się Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień „Antymina”- autorstwa Mirosława Kolczyka „Kolah”.

W spotkaniu wzięły udział klasy 6 – 8.

Celem programu było przekazanie młodzieży wiedzy na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą uzależnienie od środków psychoaktywnych m.in. alkoholu, narkotyków i dopalaczy.

Program Antymina został wysoko oceniony przez uczniów. Niezwykle trudne treści dotyczące uzależnień realizatorzy przedstawili w sposób zrozumiały i bezpośredni. Osobiste świadectwa z życia prowadzącego, odwołanie się do wartości wyższych, wskazanie rodziny jako środowiska, które cierpi całościowo w przypadku uzależnienia choćby jednej osoby, nadawał uniwersalny przekaz treściom profilaktycznym.

Wymowa programu kładła nacisk na osobistą odpowiedzialność za swoje życie i życiowe wybory.

Skip to content