26 października w Szkole Podstawowej im Orląt Lwowskich w Roźwienicy odbył się  XII Gminny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej. Konkurs ten był adresowany  do dzieci i młodzieży. Celem  przeglądu było wzbudzenie patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie kreatywności twórczej, oraz umiejętności artystycznych, jak również promowanie zdrowego stylu życia wolnego od używek, uświadomienie uczniom jak ważne jest odpowiednie wypełnianie wolnego czasu, które możemy zaliczyć do wczesnej profilaktyki.

Wśród uczestników byli uczniowie szkół w Węgierce, Tyniowicach, Rudołowicach i Roźwienicy. Po zmaganiach konkursowych, w przerwie na obrady komisji, pani psycholog Monika Bieniasz wystąpiła z prelekcją o uzależnieniach, zwracając uwagę młodzieży na ten problem. Uczestnicy wraz z  opiekunami z dużym zainteresowaniem obejrzeli przygotowaną prezentację, jak również poruszający spot, dotyczący uzależnień behawioralnych.

Po prezentacji nastąpiło wręczenie atrakcyjnych nagród ufundowanych przez Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Roźwienicy.

Nagrody otrzymali:   

Martyna Mnich – Szkoła Podstawowa w Tyniowicach

Lidia Wapa – Szkoła Podstawowa w Węgierce

Hanna Wapa –  Szkoła Podstawowa w Węgierce

Zofia Zabłocka – Szkoła Podstawowa w Roźwienicy

Dominik Wielgosz –  Szkoła Podstawowa w Węgierce

Aleksandra Wojdyła – Szkoła Podstawowa w Węgierce

Nadia Wojtas – Szkoła Podstawowa w Roźwienicy

Iga Mazur – Szkoła Podstawowa w Roźwienicy

Olga Górska – Szkoła Podstawowa w Roźwienicy

Emilia Ziobrowska – Szkoła Podstawowa w Rudołowicach

Skip to content