19 listopada 2019 r. uczniowie klas 4 -6 szkoły podstawowej uczestniczyli w pogadance prewencyjnej na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. Spotkanie prowadziła pani Małgorzata Pyra z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Jarosławia. Pani prowadząca poinformowała uczniów o zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych, zapobieganiu wypadkom, które są główną przyczyną urazów podczas pracy rolniczej, zasadach udzielania pierwszej pomocy, pracach, które mogą wykonywać dzieci do lat 16, czynnościach  związanych ze środkami ochrony roślin. Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji, zadawali pytania. Na zakończenie został przeprowadzony konkurs z przekazanej wiedzy. Wszyscy uczniowie otrzymali upominki od pani prowadzącej. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze a uczniowie zdobyli wiele cennych informacji  o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

Skip to content