Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy – uczniów i nauczycieli naszej szkoły w kampanię dobroczynną „ Kilometry Dobra „ udało się zebrać 49240, 16 zł co daje 1119,09 metrów Dobra. Wielu młodych ludzi z naszej szkoły poświęciło swój wolny czas na to, by kolejne Metry Dobra zostały zarejestrowane na naszym koncie. Wielkie podziękowania kierujemy do naszych dzielnych wolontariuszy, a także opiekunów, nauczycieli, pracowników placówek handlowych oraz księży, którzy umożliwili przeprowadzenie kwesty. Jesteście wspaniali !!! Zebrana kwota zostanie przeznaczona na zorganizowanie zajęć oraz zakup niezbędnego sprzętu, dzięki któremu dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych zyskają szansę na lepszy start w dorosłe życie. Dlatego 12 czerwca 2019 r. nasi uczniowie wraz z nauczycielami p. M. Kiper-Tomaszewską i p. K. Szczyptą udali się do Restauracji ADM na pizzę, która została zafundowana uczniom zaangażowanym w kampanię. Następnie w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji  w Jarosławiu Pani Anna Korczewska podziękowała i wręczyła wolontariuszom i ich opiekunom dyplomy za zaangażowanie w „ Kilometry Dobra”. Warto pomagać, warto być dobrym, bo Dobro wraca.

Skip to content