Dlaczego świętujemy niepodległość? To kolejny niestandardowy projekt edukacyjny realizowany przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej w miesiącach od września do listopada 2022 roku.

Celem głównym podjętego projektu badawczego było propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz budowanie szacunku dla symboli narodowych, kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej oraz kulturowej, uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu, rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się oraz integracja dzieci z klas I-III.

Naszą pracę rozpoczęliśmy od stworzenia mapy mentalnej „ Dlaczego świętujemy niepodległość?” dociekliwi uczniowie proponowali pytania tematyczne dotyczące symboli narodowych, tradycji, istnienia Polski na mapie Europy, sposobów uczczenia niepodległości. Stawiali hipotezy, których poprawność mieli zbadać.

Metody aktywizujące pozwoliły nam zaplanować wspólne działania. Podjęliśmy różnorodne zadania projektowe angażujące młodych tropicieli wiedzy. Inspirację podejmowanych przedsięwzięć stanowiły również propozycje Uniwersytetu Dziecięcego.

Dzieci  zaprojektowały i  samodzielnie wykonały plakaty tematyczne odpowiadając tym samym na pytanie Czy znasz symbole narodowe?

Mali badacze przeszłości  z zaangażowaniem przeprowadzili  wywiady w środowiskach rodzinnych na temat dawnych czasów, niepodległości i rodzinnych pamiątek. Efektem powyższego była prezentacja pamiątek w czasie spotkania całego zespołu. Ubrani w stroje związane z powyższym tematem dumnie opowiadali o historii pamiątek i wspomnieniach rodzinnych.

Wyzwaniem było samodzielne wykonanie chorągiewek i przygotowanie się do wspólnego marszu NAJMŁODSI DLA NIEPODLEGŁEJ, który odbył się dniu 3 listopada.

W sali teatralnej dzieci zainscenizowały „ Katechizm polskiego dziecka” – Władysława Bełzy   z rekwizytem flagi naszej  Ojczyzny stworzonej przez uczniów.

Odpowiedź na pytanie „ Czy Polska zawsze istniała na mapie Europy” uczniowie uzyskali podczas bardzo interesujących spotkań z ekspertami – historykami: Panią Dyrektor naszej szkoły Elżbietą Rusinko oraz uczestnicząc on-line w mini wykładzie z panią Barbarą Krzysztopa – Czupryńską pracującą na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Lublinie.

Zainteresowane podjętą tematyką  dzieci przygotowały radosną piosenkę „Jak szło wojsko raz ulicą”, którą zaprezentują podczas uroczystych obchodów Dnia Patrona Szkoły.

 W ramach działań projektowych uczniowie rozwinęli swoje uzdolnienia plastyczne, muzyczne, umiejętność kreatywnej pracy w zespole oraz w sposób aktywny wzbogacili  wiedzę o ważnych wydarzeniach z historii Polski. Podsumowanie i projektu stanowią również film i zdjęcia z prowadzonych zajęć. Zapraszamy do naszej galerii.

Skip to content