13 kwietnia bieżącego roku przypada 80. rocznica ujawnienia przez Niemców informacji o znalezieniu w Katyniu koło Smoleńska masowych grobów oficerów Wojska Polskiego więzionych po 17 września 1939 roku w ówczesnej Rosji.

83 lat temu, 5 marca 1940 roku, Józef Stalin podpisał uchwałę o zgładzeniu obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji Związku Radzieckiego. Był to początek zbrodni katyńskiej. Zginęło wówczas blisko 22 tysiące obywateli polskich, którzy stanowili elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy.

Prawda o zbrodni katyńskiej była ukrywana przez ponad pół wieku. Dopiero 13 kwietnia 1990 władze ZSRR przyznały, że zbrodnię popełniło NKWD, a dwa lata później ujawniono pierwsze dokumenty.

W 2008 r. powstał program edukacyjny pt. „Katyń… Ocalić od zapomnienia”, którego celem jest uczczenie zamordowanych przez NKWD w 1940 r., a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie Dębów Pamięci.

Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci na terenie naszej szkoły odbyła się 5 kwietnia 2019 roku. Jest to pomnik poświęcony pochodzącemu z Roźwienicy dwudziestosześcioletniemu podporucznikowi Stanisławowi Mazurowi, który został zamordowany w Katyniu 3 kwietnia 1940 roku.

W tym roku Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej obchodziliśmy w naszej szkole 16 kwietnia. W programie uroczystości znalazły się m.in. wciągnięcie flagi państwowej na maszt oraz  złożenie kwiatów przy symbolicznej mogile porucznika Stanisława Mazura.

Pani dyrektor Elżbieta Rusinko powitała zebranych i, dziękując za przybycie, wyraziła radość, że możemy się spotkać, aby oddać hołd wszystkim poległym w Katyniu.

Z kolei wójt gminy pan Tomasz Kotliński we wzruszających słowach wspominał porucznika Mazura, swojego stryja, nawiązał również do rocznicy katastrofy smoleńskiej, w której zginął pochodzący z Rudołowic generał Kazimierz Gilarski, który przed laty gościł w naszej szkole.

Na zakończenie zebrani obejrzeli program artystyczny w wykonaniu szkolnego zespołu wokalno-muzycznego oraz szkolnego teatru. Była to niezwykła lekcja historii stanowiąca wyraz pamięci i szacunku wobec naszych rodaków zamordowanych w Katyniu. W kontekście toczącej się na Ukrainie wojny szczególnie wybrzmiały słowa „Modlitwy o pokój”, które popłynęły na koniec ze sceny.

Skip to content