29 września 2021r. w naszej szkole odbył się dzień prezentacji projektów, nad którymi pracowali uczniowie wszystkich klas. Zajęcia projektowe odbywają się w każdą środę na pierwszej godzinie lekcyjnej. Każda z klas pracowała nad indywidualnym tematem, zagłębiając się w problem w czasie wspólnej pracy. Realizowali swoje pomysły, dyskutowali i ustalali strategię działań, których celem jest odpowiedź na postawione w projektach pytania.

Klasa IV przygotowała „Okienko Informacyjne” o tym, co to jest legenda. Uczniowie zapoznali swoich kolegów i koleżanki z innych klas z definicją legend, opowiedzieli, o czym mówią legendy, co je łączy z faktami historycznymi.

Jedna z uczennic recytowała wiersz Józefa Ratajczaka pt. „Legenda”, poza tym uczniowie przeprowadzili „ Quiz o legendach”, czyli krótki przegląd wiedzy o legendach. Pani Dyrektor Elżbieta Rusinko przybliżyła uczniom wiedzę o bursztynie i Juracie, nawiązując do informacji o prezydenckim ośrodku wypoczynkowym. Eefektem końcowym pracy grupy projektowej była wystawa prac plastycznych przedstawiających poznane w trakcie projektu legendy,   konstrukcja mysiej wieży z legendy o królu Popielu oraz tablicy z podstawowymi informacjami o legendach.

W trakcie projektu uczniowie poznali również typowe słownictwo w języku angielskim związane z legendami.

Klasa V w ramach projektu „Krajobraz wokół nas” wybrała się do wąwozu Lelos w Pruchniku. Podczas wycieczki uczniowie obserwowali krajobraz leśny i robili zdjęcia. Zdjęcia zostały wykorzystane do przygotowania atlasu grzybów, który został utworzony w formie prezentacji multimedialnej.

W ramach pracy projektowej uczniowie klasy V przygotowali również lapbooki dotyczące krajobrazu wokół nas. Uczniowie tworzyli plakaty pełne kopertek i kieszonek z informacjami o nowych słówkach, zagadkach dotyczących słówek. Było to lapbooki tematyczne: las, sad, wieś, łąka, krajobraz morski, górski . Uczniom podobała się praca nad lapbookami, chociaż była czasochłonna i twórcza. Uczniowie sami się dużo nauczyli, zapamiętali, wyszukiwali nieznane słowa, mieli pomysł na zaprezentowanie treści i ułożenie zadania do niej.

Z kolei klasa VI w czasie realizacji swojego projektu poznawała architekturę renesansu na przykładzie Zamościa. Na pierwszych zajęciach realizujących projekt uczniowie planowali wycieczkę do Zamościa. W czasie wyjazdu poznali architekturę i zabytki miasta. Podsumowaniem wyjazdu grupy projektowej jest opracowany przez uczniów przewodnik po Zamościu. Druga grupa przygotowała prace plastyczne przedstawiające zabytki miasta.

Klasy VII pracowały nad przedstawieniem w języku angielskim. Na deskach teatru naszej szkoły odbyła się premiera spektaklu „Romeo i Julia”  (wersja mini, anglojęzyczna). Uczniowie przedstawili znaną na całym świecie sztukę opowiadającą o szczerej i tragicznej miłości dwojga młodych ludzi, członków dwóch zwaśnionych rodów. Cele projektu: stworzenie własnego scenariusza, plakatu, własnego dzieła, czyli filmu, mentalne przeniesienie się do szesnastowiecznej Werony, a przede wszystkim dobra zabawa – zostały zrealizowane.  Pan Shakespeare z pewnością byłby zadowolony widząc tak wspaniałą i zaangażowaną młodzież.

Uczniowie klasy VIIIa w ramach projektu podróżowali po planetach Układu Słonecznego. Podczas spotkań młodzież pracowała w grupach tworząc mapy myśli, poszerzając wiedzę z fizyki i astronomii oraz języka angielskiego.

W trakcie zajęć wykorzystano materiał filmowy NASA (https://www.youtube.com/watch?v=M4tdMR5HLtg) przedstawiający relacje
z lądowania łazika Perseverance na Marsie. Spotkania dostarczyły uczniom mnóstwa radości a praca przy realizacji okazała się czystą przyjemnością. Kontakt z żywym językiem, podniesienie kompetencji językowych, wykorzystanie nowoczesnych technologii czy praca w grupie, to tylko część walorów, na które uczestnicy zwracali uwagę podczas zajęć.

Wypracowane „produkty” końcowe to stworzony w Canvie słownik „pojęć kosmicznych” – „Space Terms”, plakat „Układu Słonecznego” wykonany przez uczennicę Wiktorię Frysztak oraz rymowanka „Planet Rhymes”.  

Klasa VIIIb z kolei realizowała projekt „Zabierz mnie na Księżyc”  W jego ramach cztery grupy projektowe poszukiwały odpowiedzi na pytania:

Jakie warunki są potrzebne  człowiekowi do życia?

Jakie warunki panują na Księżycu?

Czy na Księżycu jest życie?

Ilu ludzi i kiedy było na Księżycu?

Uczniowie samodzielnie poszukiwali odpowiedzi na pytania problemowe w dostępnych źródłach wiedzy, przede wszystkim w Internecie. Znalezione informacje przedstawili w  postaci plakatu, krótkiej prezentacji i wypowiedzi słownej. Poszerzyli w ten sposób wiedzę na temat Srebrnego  Globu, panujących tam warunków oraz misji kosmicznych.

Dzień obfitował w wiele wrażeń i emocji.

Skip to content