Kochani, od soboty 17 kwietnia formalnie jesteśmy w gronie Budzących Się Szkół. Po dwóch latach przygotowań, dyskusji, szkolenia się uznaliśmy, że jesteśmy gotowi, aby wejść na drogę oddolnej zmiany, która pozwoli nam stworzyć szkołę nie tylko dobrze przygotowującą do życia, ale przede wszystkim przyjazną naszym uczniom.

Wyznaczyliśmy sobie następujące cele, które chcemy osiągnąć w najbliższej przyszłości:

  1. Nie nauczamy, tylko pomagamy się uczyć
  2. Zachęcamy uczniów do stawiania pytań i wyrażania swojego zdania
  3. Doceniamy to, co nasi uczniowie już wiedzą i potrafią, dając im możliwości i przestrzeń do indywidualnego rozwoju

Jak chcemy to osiągnąć? Budując dobre relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz zmieniając sposób naszej pracy – zamiast przekazywania wiedzy przez nauczyciela, stwarzanie możliwości dochodzenia do niej przez samych uczniów m.in. podczas pracy projektowej. Nauczyciel podczas realizacji projektu jest jego opiekunem, mentorem udzielającym wsparcia.

Rezygnujemy ze stawiania ocen niedostatecznych – mówimy naszym uczniom „jeszcze nie” – dając czas i możliwość do uzupełnienia braków. Czy to oznacza, że wszyscy na koniec roku dostaną same piątki? Oczywiście, że nie – to, że nie stawiamy jedynek, to nie znaczy, że zwalniamy uczniów z konieczności wywiązywania się z określonych obowiązków. Wiemy jednak, że skoro każdy z nas jest inny, potrzebujemy często więcej czasu, na opanowanie pewnych treści, wykonanie zadania lub określonej pracy.

Na naszej stronie w zakładce Budzącej Się Szkoły będziemy zamieszczać informacje na temat naszej pracy, linki do ciekawych wydarzeń (dla nauczycieli, rodziców i uczniów), porady i wskazówki dla rodziców, a także tytuły wartościowych i interesujących pozycji książkowych.

Skip to content