W dniach 1-19 listopada uczniowie klas młodszych wspólnie z Oddziałem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu  brali udział w „Kampanii 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”.  W ramach działań  związanych z profilaktyką przemocy wobec dzieci i młodzieży odbyła się pogadanka ze szkolnym pedagogiem. Pan Piotr starał się rozbudzić w najmłodszych uczniach  wrażliwość i uważność  na  krzywdę dzieci i prawo do życia bez strachu. Mówił jak ważny jest szacunek i empatia wobec drugiego człowieka. Najmłodsi obejrzeli prezentacje dotyczące tematu, wykonali wspólne plakaty „Stop przemocy”, wzięli udział w konkursie plastycznym „Ja i moje 19 dni”. Finałem był żywy napis stworzony przez dzieci: JA TY MY!

Skip to content