W listopadzie klasy 8A i 8B rozpoczęły pracę nad projektem o temacie: „Każdy jest kowalem swojego losu (doradztwo zawodowe)” Uczniowie rozpoczęli swoją pracę od testu badającego predyspozycje zawodowe. Ludzie reprezentują różne typy osobowości, które nigdy nie występują w „czystej” postaci lecz są mieszanką, gdzie jeden typ zazwyczaj dominuje i wpływa na ogólną charakterystykę danego człowieka. Test pozwolił uczniom określić w którym z sześciu typów osobowości zawodowej i odpowiadających im środowisk pracy mogą się odnaleźć. Podział wg Johana Hollanda te typy to: typ realistyczny, typ badawczy, typ artystyczny, typ społeczny, typ przedsiębiorczy, typ konwencjonalny. W kolejnym etapie uczniowie podzielili się na zespoły kilkuosobowe o tych samych predyspozycjach zawodowych. Celem pracy w grupach było poznanie z tymi grupami zawodowymi oraz określenie cech szczególnych niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Prace były bardzo intensywne i przebiegały z ogromnym zaangażowaniem, powstał nawet wiersz stworzony przez Martynkę Mokrzyńską pt. „Postać artysty” – Brawo! Efekty pracy uczniowie przedstawili w formie Lapbooków, które zaprezentowali na ostatnim spotkaniu projektowym. Uzupełnieniem tego projektu będą spotkania z byłymi uczniami naszej szkoły. Zaproszeni goście są przedstawicielami różnych zawodów. O przebiegu spotkań powiadomimy w późniejszym terminie.

Skip to content