23 października 2018 r. odbyła się w Warszawie Konferencja Kilometrów Dobra oraz 10. Konferencja Fundraisingu. W konferencji uczestniczyli p. Krystyna Szczypta, p. Monika Jach i p. Jacek Szczupak, którzy reprezentowali koalicję Jarosławskie Kilometry Dobra 2018. Do koalicji przystąpiły stowarzyszenia: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia i Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica. Stowarzyszenia zbierały środki pieniężne na organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych, promujących zdrowy styl życia, służących łączeniu pokoleń  i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci.

Koalicja Jarosławskie Kilometry Dobra otrzymała dyplom za udział w kampanii wraz z tytułem wzorowego uczestnika za przykładną współpracę i wyjątkowe zaangażowanie.

Po podsumowaniu 5. edycji Kilometrów Dobra i rozdaniu dyplomów prelegenci dzielili się wiedzą i doświadczeniem, jak prowadzić kampanię, jak ustawić własne myślenie o fundraisingu, jak tworzyć kampanię, dzieki której darczyńczy będą czuć się wspaniale. Pani Krystyna Szczypta przedstawiła prezentację „ Jak zbierać pieniądze w koalicji by się nie pokłócić” i opowiedziała o łączeniu sił we wspólnym zbieraniu środków. Specjalnym gościem konferencji był Piotr Śliwiński, himalaista, zdobywca Mount Everest w 2018r., przykład do wytrwałości i wyznaczania sobie ambitnych celów.

Udział w konferencji był możliwością wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i świętowaniem wspólnego sukcesu akcji Kilometry Dobra.

Skip to content