„Mądra Głowa” – III edycja konkursu

I miejsce – Dominika Brodacka – 13pkt.

II miejsce – Hubert Zieliński – 12 pkt.

III miejsce –Agata Tomaszewska – 10 pkt.

                  Martyna Nowosiad  – 10 pkt.

IV miejsce – Wiktoria Mazur – 9 pkt.

                   Emilka Obłoza – 9 pkt.

V miejsce  – Aleksander Pindak  – 8 pkt.

VI miejsce – Arleta Król -7 pkt.

VII miejsce – Hubert Rokiczan  – 6 pkt.

VIII miejsce –Aleksander Pepliński – 5 pkt

IX miejsce   – Klaudiusz Malec  – 3pkt

Zwycięzca konkursu pojedzie nieodpłatnie na wycieczkę szkolną

Od października rusza III edycja konkursu „Mądra Głowa” .Zdolni uczniowie z VII klasy oraz II i III kas gimnazjum rozpoczną rywalizację  11 października o godz. 1330  Temat pierwszego spotkania „Wiedza o szkole”

Oto lista uczestników:

Klasa VII :Aleksander Pepliński, Hubert Rokiczan, Wiktoria Mazur i Emilia Obłoza

Klasy II gim.: Agata Tomaszewska, Arleta Król, Karol Blajer i Klaudiusz Malec

Klasy III Gim. : Aleksander Pindak, Martyna Nowosiad, Dominika Brodacka i Hubert Zieliński

+

 

Imię i nazwisko

Wiedza

O szkole

11.10.

Historia,

WOS

9.11.

Chemia,

Biologia

30.11.

Język

polski

15.12

Matematyka

22 – 02.

2018 r.

Język

niemiecki

3- 03.

2018 .

Język angielski

22-03

2018 r.

1. Aleksander Pepliński + +  – –  /  – –  ++  -+
2 Hubert Rokiczan – –  + +  – –  + –  -+
3. Wiktoria Mazur – +  + –  – +  – –  ++  ++
4. Emilia Obłoza + –  + –  /  + –  ++  +-
5.  Agata Tomaszewska – +  + +  /  + +  -+  ++
6. Arleta Król – +  + –  – +  – –  -+  -+
7. Karol Blajer + +  + –  – +  + –  ++  +-
8.Klaudiusz Malec – –  + –  – – – +  —  +-
9. Aleksander Pindak + +  + +  +  /  -+  ++
10. Martyna Nowosiad + +  – +  + + + +  __  -+
11. Dominika Brodacka + +  + +  + +  + +   +-  ++
12. Hubert Zieliński + –  + +  + +  – +  ++  ++

 

 

Mądra głowa- wiedza o szkole

 

1.Kiedy szkoła otrzymała sztandar [2008]

2.W którym roku otwarto sale gimnastyczną [2006]

3.Ile lat liczy sobie szkoła [14 lat]

4.Ilu nauczycieli pracuje w szkole [30]

5.Ile uczniów liczy szkoła [220]

6.Kiedy szkoła otrzymała imię [2008]

7.Ile oddziałów liczy szkoła [13]

8.Jaki napis znajduje się w holu na parterze związany z patronem szkoły [ polegli abyśmy żyli wolni]

9.Jak nazywa się zespół muzyczny w naszej szkole [ rozteam]

10.Wymień opiekunów teatru [ pani Kubas ,pani Stec]

11.Jak nazywa się teatr [cztery żywioły]

 1. Kiedy otwarto orlik [2012]

13.W jakich projektach międzynarodowych bierzemy udział [erasmus comenius]

 1. Z jakimi państwami współpracujemy w projekcie Erasmus [Niemcy,Finlandia ,Grecja Włochy Chorwacja]

15.W jakich latach odbywał się Comenius [2013-2015 2011-2013]

16.Uczniowie z jakich państw brali udział w projekcie Comenius [Cypr Portugalia Niemcy Turcja Finlandia Szwecja]

17.Jak nazywa się dyrektor naszej szkoły [ Elżbieta Rusinko]

 1. Jak nazywa się wicedyrektor naszej szkoły [ Elżbieta Sidorko]

19.Ile jest przerw 15-minutowych   [3]

20.Jak obecnie nazywa się szkoła [Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskkich]

21.Jaki napis znajduje się w sali gimnastycznej i co oznacza [Citus Altius Fortius -szybciej wyżej silniej]

22.O jakie miano walczyła szkoła w pierwszym roku powstania [ szkoła z klasą].

 1. Jacy nauczyciele uczą w gimnazjum języków obcych [ pani Jach i pani Knap]

24.Jak nazywają się nauczyciele od Wf-u [ pani Kiper- Tomaszewska  pan Konrad pani Magdoń]

25.Wymień chociaż jedną uroczystość organizowaną przez szkołe [ Święto Miodu]

26.Z jakich przedmiotów organizowane są w naszej szkole zajęcia dodatkowe w ramach projektu [ matematyka, fizyka , chemia , biologia , geografia]

„MĄDRA GŁOWA”- j. polski

 1. Kto jest autorem słów: ,,Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?”  . ADAM MICKIEWICZ
 2. Kto jest autorem słów: ,,Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, Orszulo moja wdzięczna tym zniknieniem swoim” .     JAN KOCHANOWSKI
 3. Dokąd został wygnany Romeo po zabiciu Tybalta?.     DO MANTUI
 4. Kto prowadził obrzęd Dziadów?.     GUŚLARZ5. Wskaż podmiot w zdaniu: Zakończony dzień pracy moja Balladyno.    DZIEŃ
 5. Wskaż orzeczenie w zdaniu: Historia jest nauczycielką życia.  JEST NAUCZYCIELKĄ
 6. Gdzie rozgrywa się akcja ,,Romea i Julii”? w WERONIE
 7. Kto jest autorem dwu starożytnych eposów?    HOMER
 8. Jak nazywa się środek stylistyczny, którym jest bezpośredni zwrot do adresata w formie wołacza?    APOSTROFA
 9. Który z podanych gatunków jest utworem epickim: tren, fraszka, bajka.   BAJKA
 10. Jak nazywa się wiersz, w którym nie ma rymów?   WIERSZ BIAŁY
 11. Jak nazywamy wiersz, który ma jednakową liczbę sylab w każdym wersie?  WIERSZ SYLABICZNY
 12. Podaj trzy wzorce osobowe średniowiecza.     RYCERZ, WŁADCA, ASCETA
 13. Kto to był asceta? CZŁOWIEK, KTÓRY DOBROWOLNIE UMARTWIAŁ SIĘ, WYRZEKAJĄC  SIĘ PRZYJEMNOŚCI ŻYCIA ZIEMSKIEGO, ABY ZASŁUŻYĆ NA SZCZĘŚCIE W NIEBIE
 14. Od jakiej części mowy tworzymy imiesłowy?  od CZASOWNIKA
 15. Czym różni się zdanie od równoważnika?    W ZDANIU JEST ORZECZENIE17. „Na lipę” lub „Na dom w Czarnolesie” to….- podaj nazwę gatunku literackiego.    FRASZKA
 16. Podaj imię i nazwisko najwybitniejszego pisarza polskiego oświecenia.

IGNACY KRASICKI

 1. Wymień polskich laureatów literackiej Nagrody Nobla. W. SZYMBORSKA, H. SIENKIEWICZ, CZ. MIŁOSZ,  W. REYMONT
 2. Kto jest polskim najsłynniejszym autorem powieści historycznych? H. SIENKIEWICZ
 3. Z jakiego utworu pochodzą słowa: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?”    „DZIADY”
 4. Co to jest epitet?   OKREŚLENIE RZECZOWNIKA, OKREŚLAJĄCE JEGO CECHY
 5. Co to jest porównanie homeryckie?  ROZBUDOWANE PORÓWNANIE, KTÓREGO PIERWSZY CZŁON JEST OPISEM ZACZERPNIĘTYM Z PRZYRODY
 6. Jaki to środek stylistyczny? „Litwo ojczyzno moja”   APOSTROFA
 7. Jaki to środek stylistyczny?  „Ty jesteś jak zdrowie”   PORÓWNANIE

 

„MĄDRA GŁOWA”- j. polski

 1. Kto jest autorem słów: ,,Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?”  . ADAM MICKIEWICZ
 2. Kto jest autorem słów: ,,Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, Orszulo moja wdzięczna tym zniknieniem swoim” .     JAN KOCHANOWSKI
 3. Dokąd został wygnany Romeo po zabiciu Tybalta?.     DO MANTUI
 4. Kto prowadził obrzęd Dziadów?.     GUŚLARZ5. Wskaż podmiot w zdaniu: Zakończony dzień pracy moja Balladyno.    DZIEŃ
 5. Wskaż orzeczenie w zdaniu: Historia jest nauczycielką życia.  JEST NAUCZYCIELKĄ
 6. Gdzie rozgrywa się akcja ,,Romea i Julii”? w WERONIE
 7. Kto jest autorem dwu starożytnych eposów?    HOMER
 8. Jak nazywa się środek stylistyczny, którym jest bezpośredni zwrot do adresata w formie wołacza?    APOSTROFA
 9. Który z podanych gatunków jest utworem epickim: tren, fraszka, bajka.   BAJKA
 10. Jak nazywa się wiersz, w którym nie ma rymów?   WIERSZ BIAŁY
 11. Jak nazywamy wiersz, który ma jednakową liczbę sylab w każdym wersie?  WIERSZ SYLABICZNY
 12. Podaj trzy wzorce osobowe średniowiecza.     RYCERZ, WŁADCA, ASCETA
 13. Kto to był asceta? CZŁOWIEK, KTÓRY DOBROWOLNIE UMARTWIAŁ SIĘ, WYRZEKAJĄC  SIĘ PRZYJEMNOŚCI ŻYCIA ZIEMSKIEGO, ABY ZASŁUŻYĆ NA SZCZĘŚCIE W NIEBIE
 14. Od jakiej części mowy tworzymy imiesłowy?  od CZASOWNIKA
 15. Czym różni się zdanie od równoważnika?    W ZDANIU JEST ORZECZENIE17. „Na lipę” lub „Na dom w Czarnolesie” to….- podaj nazwę gatunku literackiego.    FRASZKA
 16. Podaj imię i nazwisko najwybitniejszego pisarza polskiego oświecenia.

IGNACY KRASICKI

 1. Wymień polskich laureatów literackiej Nagrody Nobla. W. SZYMBORSKA, H. SIENKIEWICZ, CZ. MIŁOSZ,  W. REYMONT
 2. Kto jest polskim najsłynniejszym autorem powieści historycznych? H. SIENKIEWICZ
 3. Z jakiego utworu pochodzą słowa: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?”    „DZIADY”
 4. Co to jest epitet?   OKREŚLENIE RZECZOWNIKA, OKREŚLAJĄCE JEGO CECHY
 5. Co to jest porównanie homeryckie?  ROZBUDOWANE PORÓWNANIE, KTÓREGO PIERWSZY CZŁON JEST OPISEM ZACZERPNIĘTYM Z PRZYRODY
 6. Jaki to środek stylistyczny? „Litwo ojczyzno moja”   APOSTROFA
 7. Jaki to środek stylistyczny?  „Ty jesteś jak zdrowie”   PORÓWNANIE

 

Matematyka-klasa VII

 1. Ile to jest 30 procent liczby 200?
 2. Jakie miary mają kąty ostre w trójkącie prostokątnym równoramiennym
 3. Suma miar kątów przyległych wynosi …?
 4. Długości dwóch boków trójkąta są równe 7 cm i 12 cm. Czy trzeci bok może mieć 20 cm? Uzasadnij odpowiedź
 5.  Dwie piąte całości ile to procent?
 6. Podaj liczbę przeciwną do liczby   .
 7. Igor zbiera pieniądze na grę komputerową ma już 45 zł, co stanowi ceny gry. Ile kosztuje gra?
 8. Ile wynosi suma miar kątów przy jednym ramieniu trapezu?

Odpowiedzi:

 1. 60
 2. Oba kąty mają po 45 stopni
 3. 180 stopni
 4. Nie, ponieważ suma długości dwóch boków musi być większa od długości trzeciego boku. 7+12=19 więc jest mniejsza niż 20.
 5.  a to jest 40 procent.
 6. Przeciwna liczba to –  (minus trzy ósme).
 7. 180 zł
 8. 180 stopni.

„Mądra Głowa” – MATEMATYKA

 1. Kiedy dwa równania są równoważne?
 2. Dla jakiej długości promienia obwód koła jest liczbowo równy jego polu?
 3. Kiedy dwa odcinki są prostopadłe?
 4. Podaj treść twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa i wyjaśnij kiedy korzystamy z tego twierdzenia.
 5. Zamień 14500 cm2 na metry kwadratowe (m2).
 6. Podaj warunek istnienia trójkąta.
 7. Kiedy dwa punkty są do siebie symetryczne względem prostej? Co jest obrazem punktu leżącego na osi symetrii?
 8. Czy równoległobok jest trapezem? Odpowiedź uzasadnij.

 

Odpowiedzi „Mądra Głowa” – MATEMATYKA

 1. Wtedy, kiedy mają ten sam zbiór rozwiązań.
 2. Dla r = 2
 3. Wtedy, kiedy leżą na prostych prostopadłych lub wtedy, kiedy one same lub ich przedłużenia przecinają się pod kątem prostym.
 1. Jeżeli suma kwadratów długości dwóch krótszych boków trójkąta jest równa kwadratowi długości boku najdłuższego, to trójkąt jest prostokątny.

Twierdzenie to służy do sprawdzania czy trójkąt jest prostokątny.

 1. 1,45 m2
 2. Suma długości dwóch dowolnych boków trójkąta musi być większa od długości trzeciego boku.
 3. Trzy warunki:

1) kiedy leż po przeciwnych stronach prostej (osi symetrii)

2) kiedy leżą w równych odległościach od prostej

3) kiedy leżą na prostej prostopadłej do osi symetrii.

Obrazem punktu leżącego na osi symetrii jest ten sam punkt.

 1. Równoległobok jest trapezem.

Trapez to czworokąt, który ma przynajmniej jedną parę boków równoległych, a równoległobok ma dwie pary boków równoległych, czyli spełnia warunek trapezu.

Pytania z matematyki

 1. Wymień wszystkie liczby pierwsze, mniejsze od 20
 2. Ile osi symetrii ma trójkąt równoboczny?
 3. Czy każdy romb jest trapezem?
 4. Czy z odcinków o długościach 3 cm, 5 cm, 8 cm można zbudować trójkąt?
 5. Które z tych zdań jest prawdziwe? Każdy prostokąt jest kwadratem. Każdy kwadrat jest prostoką
 6. Ile przekątnych ma trójkąt?
 7. Czy liczba 567765 jest podzielna przez 3?
 8. Piotr ma tyle samo braci co sió Jego siostra Ania ma 2 razy więcej braci niż sióstr. Ile osób liczy to rodzeństwo?

Odpowiedzi

 1. 2,3,5,7,11,13,17,19
 2. 3
 3. Tak
 4. Suma dwóch dowolnych odcinków musi być dłuższa od trzeciego.
 5. Każdy kwadrat jest prostoką
 6. Trójkąt nie ma przekątnych.
 7. Ponieważ suma jej cyfr – 36, jest podzielna przez 3.
 8. 4 braci oraz 3 siostry

 

Skip to content