13 października 2018 roku w naszej szkole odbyła się niezwykle ważna uroczystość, do której przygotowywaliśmy się przez kilka ostatnich miesięcy – nadanie nowego sztandaru. 

W uroczystości uczestniczyli: dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy administracyjni, rodzice, absolwenci, a także Mieczysław Kasprzak Poseł na Sejm RP, Pani Bernadeta Jasińska – kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Przemyślu (reprezentująca Podkarpackiego Kuratora Oświaty),  władze gminy Roźwienica na czele z Wójtem – panem inż. Tomaszem Kotlińskim oraz przewodniczącym Rady Gminy – panem Zbigniewem Lizakiem, radni i sołtysi. Swoją obecnością zaszczycili nas także dyrektorzy i wicedyrektorzy sąsiednich szkół podstawowych oraz szkół noszących imię Orląt Lwowskich z Rzeszowa i Rudnika n/Sanem.

Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele Jarosławskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica. 

Służby mundurowe reprezentowali: asp. sztab. Wojciech Mikłasz – Komendant Posterunku Policji w Pruchniku,  mł. bryg. Bogdan Ochab – reprezentujący Powiatowego Komendanta Staży Pożarnej w Jarosławiu oraz Bogdan Dachnowicz – Komendant OSP w Roźwienicy.

W uroczystości uczestniczyli także sponsorzy i darczyńcy oraz przedstawiciele kół łowieckich, z którymi nasza szkoła współpracuje. 

Szczególnym gościem była Pani Alicja Przestalska – prawnuczka bohaterskiego obrońcy Lwowa z 1918 roku, która przybyła z Wrocławia, gdzie mieszka i pracuje.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.00 Mszą Św. w kościele parafialnym w Roźwienicy, którą odprawił ksiądz dziekan Piotr Kandefer w asyście ks. Mirosława Matei, ks. Jacka Dżonia i ks. Mariusza Marcińca. W trakcie mszy został poświęcony sztandar. 

Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do szkolnej sali gimnastycznej, gdzie odbyła się część oficjalna. Rozpoczęła się ona od odśpiewania hymnu państwowego i wprowadzenia zaproszonych pocztów sztandarowych reprezentujących:

Szkołę Podstawową nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie,

Szkołę Podstawową im. Orląt w Rudniku n/Sanem

Szkołę Podstawową im gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego w Rudołowicach,

Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Tyniowicach,

Szkołę Podstawową im. Marii Składowskiej- Curie w Węgierce,

Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Woli Węgierskiej.

Po przywitaniu zgromadzonych gości, pani Dyrektor Elżbieta Rusinko nawiązała do historycznych wydarzeń sprzed 100 lat oraz waleczności młodych obrońców polskiego Lwowa. Następnie Pani Bożena Mazur  odczytała uchwałę Rady Gminy Roźwienica o nadaniu naszej szkole sztandaru. W imieniu fundatora, pana dr. Piotra Mierzejewskiego, właściciela firmy Haft Artystyczny MM plus M, sztandar został przekazany przez przedstawicieli Rady Rodziców wójtowi, panu inż. Tomaszowi Kotlińskiemu.  Następnie sztandar trafił w ręce pani Dyrektor i uczniów, którzy dokonali jego prezentacji. Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie złożone przez przedstawicieli braci uczniowskiej, wybranych z poszczególnych klas.

Pani Dyrektor Elżbieta Rusinko ponownie zabrała glos, dziękując fundatorowi sztandaru oraz wszystkim darczyńcom, dzięki którym możliwe było zorganizowanie dzisiejszej uroczystości. Nawiązując do homilii wygłoszonej podczas mszy św. przez 
ks. Dziekana Piotra Kandefera, pani Dyrektor zapewniła, że w swej pracy wszyscy nauczyciele i wychowawcy będą dokładać wszelkich starań, by uczniowie naszej szkoły nie tylko zdobywali wiedzę, rozwijali swe talenty i umiejętności, ale także uczyli się właściwych postaw, takich jak: uczciwość, pracowitość, patriotyzm, poszanowanie prawa i porządku konstytucyjnego.

Głos zabrali także zaproszeni goście:

Pan Tomasz Kotliński- Wójt Gminy Roźwienica,

Pan Mieczysław Kasprzak- Poseł na Sejm RP,

Pan Marcin Malinowski- kierownik biura Senatora RP Mieczysława Golby,

Pani Bernadeta Jasińska- Przedstawicielka Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Pan mgr Andrzej Błaż – Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku n/Sanem.

Następnie zaproszeni goście mogli wbić pamiątkowy gwóźdź w specjalnie przygotowaną tablicę, która zawiśnie obok gabloty ze sztandarem.

Ostatnim puntem uroczystości był bardzo wzruszający i stojący na wysokim poziomie program artystyczny, w którym nasi uczniowie przedstawili sceny z walk o polskość Lwowa, przeplatane utworami muzycznymi (w wykonaniu naszej absolwentki – Dagmary Moskwy) i wierszami. Autorkami scenariusza są Panie: Anna Kubas i Iwona Stec. O oprawę muzyczną zadbali Państwo Katarzyna i Piotra Socha. Wystrój sali gimnastycznej przygotowany został przez Panie: Elżbietę Sidorko, Barbarę Wilk, Katarzynę Sochę.  

W holu szkoły zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele mieli sposobność obejrzenia wystawy przedwojennych fotografii i kart pocztowych z Kresów, pochodzących z kolekcji pana Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. W holu szkoły wyłożona została także Księga Pamiątkowa, do której obecni na uroczystości goście mogli się wpisywać.

                     

             

Skip to content