Czy dzisiaj warto pomagać innym, być uważnym na potrzeby słabszych, chorych, potrzebujących? Uczniowie naszej szkoły pokazują, że tak, prężnie działając przy organizacji różnorodnych akcji charytatywnych oraz w wolontariacie. Dlatego niezmiernie cieszy nas fakt, że praca szkolnej społeczności została doceniona i członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu zostali uhonorowani statuetką i pamiątkowymi dyplomami, jako osoby zasłużone w działaniach szkolnego wolontariatu.

Gala Wolontariatu 2022 – odbyła się 5 grudnia br. w PWSTE  im. B. Markiewicza w Jarosławiu. Uroczystość Honorowym Patronatem objęli: Rektor PWSTE w Jarosławiu, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Kuratora Oświaty, Starosta Jarosławski i Burmistrza Miasta Jarosław, natomiast Patronat Medialnym roztoczyły: Polskie Radio Rzeszów, Życie Podkarpackie, Ekspres Jarosławski i Gazeta Jarosławska.

Uroczystość otworzyła p. Teresa Krasnowska – Prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, która podziękowała wszystkim młodym ludziom za aktywność i zaangażowanie

w pracę na rzecz innych. Złożyła im także życzenia z okazji Światowego Dnia Wolontariatu. W dalszej części zaproszeni goście składali życzenia uczestniczącym w uroczystości członkom Szkolnych Kół Wolontariatu oraz ich opiekunom.

Po części oficjalnej młodzież miała możliwość spotkania z Jankiem Melą ambasadorem Korpusu Solidarności i prezesem Fundacji Poza Horyzonty. To z pewnością postać, która może być autorytetem i wzorem do naśladowania, gdyż swoim życiem i dokonaniami pokazuje, że warto przełamywać stereotypy i walczyć o marzenia. Udowadnia, że niepełnosprawność nie jest wyrokiem, jeśli się chce można zdobywać bieguny i pokonywać własne ograniczenia. Nasi uczniowie byli zafascynowani spotkaniem, zadawali pytania, włączali się do dyskusji. Chwile spędzone na rozmowie z Jankiem Melą bez wątpienia zapadną im w pamięć.

Po otrzymaniu nagród i wysłuchaniu podziękowań młodzi wolontariusze wzięli udział w mniej oficjalnej części uroczystości, czyli w grach i zabawach mających na celu integrację szkolnych klubów.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów i życzymy im dalszych sukcesów.

Skip to content