Dnia 26 września 2018 roku, o godzinie 10.00 odbyło się w naszej szkole oficjalne otwarcie sali terapeutycznej „Iskierka”, która powstała z myślą o potrzebach rozwojowych i edukacyjnych uczniów  oraz dzieci przedszkolnych. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Roźwienica Tomasz Kotliński, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Anna Korczewska, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica Bożena Mazur, dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Cząstkowicach i Woli Roźwienickiej oraz Publicznego Przedszkola w Roźwienicy Anna Chuchla, wicedyrektor Publicznego Przedszkola w Roźwienicy Monika Boryło, sołtys Roźwienicy Agata Żurawska, rodzice, wychowawcy, nauczyciele i uczniowie najmłodszych klas naszej szkoły i Społecznej Szkoły w Cząstkowicach oraz dzieci i wychowawczyni z oddziału przedszkolnego. Dyrektor szkoły – p. Elżbieta Rusinko przywitała zebranych gości dziękując wszystkim, bez których to wydarzenie nie miałoby miejsca. Po krótkim programie artystycznym w wykonaniu uczniów naszej szkoły i oddziału przedszkolnego, przygotowanym przez p. Barbarę Wilk i p. Lidię Przybylską, nastąpiło uroczyste otwarcie sali terapeutycznej, której wyposażenie możliwe było dzięki zebranym funduszom w akcji charytatywnej Kilometry Dobra. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Roźwienica Tomasz Kotliński, prezes TPD Anna Korczewska, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica Bożena Mazur oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy Elżbieta Rusinko. Zarówno dzieci jak i dorośli mieli okazję zapoznać się z przeznaczeniem zakupionych pomocy do specjalistycznych zajęć. Na zakończenie p. Anna Korczewska wyraziła swoje zrozumienie dla potrzeb dzieci, które szczególnie wymagają wsparcia, aby mogły lepiej funkcjonować w otaczającym ich świecie i zaproponowała wszystkim kontynuację akcji Kilometry Dobra już od marca przyszłego roku. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali  się w powstanie sali i jej wyposażenie, bo każda terapia jest efektywniejsza gdy odbywa się w atrakcyjnym miejscu, przy zastosowaniu różnorodnych metod i odpowiednich pomocy terapeutycznych.

Skip to content