W piątek 18 października dzieci z klasy pierwszej dostąpiły zaszczytu pasowania na ucznia. W tym ważnym dla nich dniu, kiedy oficjalnie stały się częścią szkolnej społeczności, towarzyszyli im rodzice i zaproszeni goście.  Dzieci z wielkim przejęciem zaprezentowały program artystyczny wykazując się umiejętnościami recytatorskimi oraz wokalnymi. Po czym nadszedł czas na kulminacyjny moment uroczystości. Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, w którym deklarowali być dobrymi Polakami oraz dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.  Najbardziej oczekiwaną chwilą był akt pasowania na ucznia, którego dokonała Pani Dyrektor Elżbieta Rusinko. Na zakończenie świeżo zaprzysiężeni uczniowie otrzymali dyplomy upamiętniające to szczególne w ich życiu wydarzenie, legitymacje szkolne i rożki obfitości.  Po uroczystości dzieci udały się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.

Skip to content