Nasi uczniowie osiągnęli na egzaminie ósmoklasisty wysokie wyniki. Zawdzięczają to własnej pracy, a także zaangażowaniu nauczycieli. Z wiedzą i umiejętnościami, które nabyli w czasie nauki w naszej szkole, poradzili sobie z zadaniami egzaminacyjnymi, a ich wyniki ukształtowały nie tylko się lepiej na tle gminy, ale dorównali też poziomowi powiatu, a w niektórych obszarach nawet kraju. Szkoła zapewnia dzieciom odpowiednie warunki nauki i rozwoju. Nauczyciele mobilizują uczniów do pracy, chętnie angażują się w zajęcia dodatkowe.  Dzięki wspólnemu wysiłkowi całego grona, współpracy z rodzicami  oraz dzięki własnej pracy dzieci możemy cieszyć się tym sukcesem, a uczniowie bez problemów dostają się do wymarzonych szkół, gdzie – jak wiemy od odwiedzających nas absolwentów – radzą sobie bardzo dobrze.

Cieszy nas ten wypracowany sukces.

Skip to content