Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy, został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych pan Jakub Kłak, z którym można się kontaktować:

-listownie, na adres: Roźwienica 200, 37-565 Roźwienica

-za pośrednictwem poczty e – mail na adres: inspektorochronydanych@sprozwienica.pl

Skip to content