Praca metodą projektu dla uczniów klas najmłodszych jest doskonałym sposobem na zdobywanie wiedzy w sposób aktywny i twórczy. Realizując tematykę „Wędrówka z legendą przez Polskę” dzieci w inspirujący ich sposób poznały legendę Jarosławia. W dniu 15.09.2021r uczniowie klas I-III uczestniczyli w tajemniczej wyprawie zwiedzając Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu. Aktywnie zdobywali wiedzę korzystając z nowoczesnego centrum multimedialnego: wypalali gliniane naczynia, ubierali stroje jarosławskich kupców, poznawali „Legendę o jarosławskiej studni” – płynąc szkutą wzdłuż Wisły i Sanu. W magiczny i nowoczesny sposób poznawali historię Jarosławia.

Efektem wycieczki stała się w dniu 15.09.2021r realizacja plastyczna tematu „Legenda pastelami malowana” Dzieci pracując w grupach w formie plastycznej przedstawiły najbardziej interesujące legendy.

W dniu 22.09.2021r – najmłodsi znaleźli się w świecie legend poprzez wysłuchanie czytanej przez Panią Dyrektor Elżbietę Rusinko legendy „O Panu Twardowskim”.

Zdobytą w różnorodny sposób wiedzę w dniu 29.09.2021r uczniowie wykorzystali pracując z przewodnikiem „Historyczne wędrówki p o Polsce – spotkania z legendą”.

Skip to content