Uczniowie kl. III na zajęciach zapoznawali się z rycerskimi tradycjami oraz cechami jakie powinien mieć każdy rycerz. Oglądali herby rycerskie, projektowali własne.  Na lekcjach poszerzali swoje wiadomości związane z wybranymi wydarzeniami historycznymi, architekturą epoki średniowiecza, kulturą i tradycjami w okresie średniowiecza. Podsumowaniem tematu było wykonanie makiet zamków w grupach lub pojedynczo. 

Zamki zostały wykonane z różnych materiałów. Uczniowie konstruując je nie zapomnieli także o fosie, moście zwodzonym czy basztach. Praca sprawiła dzieciom wiele radości i zabawy, a efekty zachwyciły wszystkich. 

Skip to content