Dobre wychowanie, czyli nienaganne formy, uprzejmość, tolerancja, życzliwość, opanowanie emocji powinny być nawykami wpajanymi od dzieciństwa. Warto zatem zacząć naukę już od najmłodszych lat. Nauczyć młodego człowieka poprzez zabawę i współdziałanie w grupie rówieśniczej zachowywać się w różnych sytuacjach.

Znajomość zasad kultury ułatwi życie, doda dziecku pewności siebie, ułatwi relacje międzyludzkie w przyszłości. Z myślą o naszych wychowankach wychowawcy klas I-III podjęli realizację projektu edukacyjnego „Akademię dobrych manier w naszej szkole” w roku 2020/2021.

NASZE DZIAŁANIA

,,Grunt to dobre wychowanie”

W dniu 16.09.2020r. wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej zorganizowali spotkanie integracyjne uczniów klas I-III.

Stanowiło ono wprowadzenie do tematyki kulturalnego stylu bycia poprzez aktywność ruchową i zabawy aktywizujące „Potrafię się przedstawić” i „Powiedz coś miłego”.

Następnie została omówiona tematyka projektu i proponowane działania ze zwróceniem uwagi na oczekiwania dzieci.

Nasz cel został osiągnięty udało się rozbudzić ciekawość poznawczą oraz entuzjazm dzieci w dążeniu do wiedzy na temat dobrego wychowania.

Ciekawa lekcja „Jak nakrywamy do stołu?”

W dniu 30 października 2020 r. uczniowie klas I-III odbyli niecodzienną lekcję praktycznego nakrywania do stołu i właściwego zachowania się w czasie posiłku. Zaangażowanie najmłodszych w działanie wywołało radość i pełne zainteresowania uczestnictwo w edukacji inaczej. Zapraszamy do naszej galerii.

 „Serce dla Babci i Dziadka”

W dniu 21.01.2021r. w szkolnej sali teatralnej najmłodsi uczniowie realizowali zagadnienie projektu

„Moja rodzina– szanuję moich dziadków”.

Dzieci z pomocą wychowawców i przy współpracy z rodzicami przygotowały prezentację „Dla Babci i Dziadka.”

Była to wzruszająca lekcja miłości i szacunku dla swojej rodziny.

„Kodeks dobrego zachowania”

Dzień 29.01.2021r. będzie kojarzył się uczniom klas najmłodszych z „burzą mózgów” na temat „Jak przedstawić w formie plastycznej zasady dobrego wychowania?”

Odmienność polegała na pracy wieloosobowej grupy w małych zespołach korytarzu szkolnym podczas tworzenia plakatów tematycznych.

Dzieci w kreatywnej formie prezentowały podstawowe czarodziejskie słowa „Proszę”, „Dziękuję”, ‘Przepraszam” i tworzyły własny dziecięcy zbiór zasad właściwego zachowania.

Praktyczna lekcja grzeczności na pewno na długo pozostanie w ich pamięci!

Skip to content