Temat projektu „Tajemnice lasu” realizowany w październiku w klasach I-III dał możliwość wszechstronnego poznania poprzez doświadczenie i osobiste przeżycia realizowanych zagadnień.

Dzieci uczyły się ochrony środowiska, dbania o przyrodę a w szczególności o las i jego mieszkańców  w różnorodny sposób. Uczestniczyły w prezentacji plansz o tematyce „Las i jego mieszkańcy”,  projekcji filmu „Życie lasu-bogactwo przyrodnicze” dyskusji na temat właściwego zachowania w lesie.

 Zainspirowane nowoczesną formą przekazu dotycząca zwierzęcych mieszkańców lasu zaprojektowały i wykonały maski leśnych zwierząt integrując się w pracy zespołowej. Wcieliły się w role tajemniczych mieszkańców lasu, uwzględniając cechy charakterystyczne wybranych zwierząt. W kreatywny sposób stworzyły galerię mieszkańców lasu, odgadując z łatwością ‘ Jakie to zwierzę?”.

Następną forma pracy była „ Leśna olimpiada”, gdzie podzieleni  na zespoły  najmłodsi z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w „ Leśnej olimpiadzie” w formie interaktywnego quizu wykazując się wiedzą na temat lasu i jego mieszkańców.

Wycieczka do lasu i spotkanie z panem Leśniczym w dniu 26 października stanowiły niecodzienną formę edukacji przyrodniczej. W leśnej przepięknej słonecznej scenerii wśród cudownych jesiennych barw dzieci uczyły się mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijania poczucia troski o obecną, ale i przyszłą jakość życia na ziemi.

Podjęte zagadnienia rozwinęły postawy proekologiczne najmłodszych  i stworzyły możliwość aktywnego działania wszystkim uczniom w bardzo licznej grupie edukacji wczesnoszkolnej.

Skip to content