We współczesnej szkole film i inne media to ważne narzędzie edukacyjne. Umiejętnie wykorzystywane, w dużym stopniu przyczyniają się do unowocześnienia procesu nauczania-uczenia się. Konieczność kształtowania kompetencji audiowizualnych oraz przygotowanie dzieci do krytycznego odbioru mediów jest bardzo istotna. Film jest to nie tylko przydatny środek dydaktyczny, ale i ważny tekst kultury, atrakcyjny dla najmłodszych uczniów. Zajęcia projektowe pod hasłem „ Ile wiedzy zmieści się w głowie?” zaspokoiły ciekawość najmłodszych związaną z etapami powstawania filmu i historią kina. Dzieci z zaciekawieniem obejrzały program „Kulisy telewizji i radia”, a korzystając z tablicy interaktywnej sprawdziły zdobytą wiedzę w zabawnym krótkim teście wiedzy o filmie. Z głowami pełnymi kreatywnych pomysłów tworzyły w grupach kadry filmowe „ Mój pomysł na film”. Następnym etapem pracy projektowej był wyjazd do kina Helios w Rzeszowie na spektakl „Ron Usterka”. Interaktywna edukacja filmowa rozpoczęła się od zajęć tematycznych „Bezpieczne i świadome korzystanie z multimediów”. Dzieci z zaangażowaniem dyskutowały z prowadzącą o bezpiecznym korzystaniu z Internetu i o zagrożeniach płynących z sieci. Z wielkim zaciekawieniem obejrzały projekcję filmu „Ron Usterka”, który fantastycznie udowodnił, że prawdziwej przyjaźni nie da się niczym zastąpić. Przygodę z kinem zakończyła wizyta w kabinie projekcyjnej. Dzieci dowiedziały się gdzie się podziała taśma filmowa i co ją zastąpiło. Zainteresowanie wzbudził nowoczesny projektor cyfrowy i okienko kabiny projekcyjnej. Z dawną taśma filmową jako pamiątką najmłodsi wrócili do szkoły. Film edukacyjny „Historia telewizji” oraz praca plastyczna „Nie ma algorytmu na prawdziwą przyjaźń” na podstawie obejrzanego filmu stanowiły podsumowanie pracy projektowej. Podjęte w ramach projektu działania umożliwiły spotkanie z kinem od kulis, pogłębiły wiedze na temat sztuki filmowej i stanowiły źródło rozwoju wrażliwości i przygotowanie do samodzielnego obcowania z kulturą.

Skip to content