W kontaktach z wychowankami obserwujemy jak ważne jest miejsce, w którym rozmawiamy z dziećmi. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych uczniów, przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Roźwienicy zaaranżowaliśmy miejsce, które pozwoli na zbudowanie atmosfery życzliwości i otwartości.

,,Strefa ciszy” będzie miejscem ogólnie dostępnym i przyjaznym. Uczniowie podczas przerw będą mieli możliwość relaksu i odpoczynku od codziennych zajęć a także wyciszenia emocjonalnego, odreagowania napięć oraz doświadczenia poczucia bezpieczeństwa.

W ,,Strefie ciszy” dostępne będą materiały o tematyce profilaktycznej jak również prowadzone będą godziny wychowawcze, pogadanki oraz warsztaty ze specjalistami, których celem będzie uświadomienie uczestnikom zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz stosowania środków odurzających.

Skip to content