Od 1 września przystępujemy do realizacji projektu wymiany międzynarodowej Erasmus+. Temat projektu to: „Be a Responsible Citizen in the Digital World of Tomorrow”. Naszymi partnerami będą szkoły z Niemiec, Finlandii, Grecji, Chorwacji i Włoch”. Pierwsze spotkanie młodzieży i nauczycieli odbędzie się jesienią w Finlandii. Nasza szkoła będzie gościć młodzież z partnerskich szkół w maju przyszłego roku. Koordynatorem szkolnym jest p. Monika Jach

Skip to content