Efekty wszystkich prac wykonanych w poszczególnych grupach klasy V zastały zaprezentowane w obecności zaproszonej Pani Dyrektor oraz koleżanek i kolegów z innych klas.

 Uczniowie mieli okazję utrwalić i rozszerzyć  swoją wiedzę na temat mitologii w nietypowy sposób. Jedna z grup przygotowała inscenizację pt. „ Dzień na Olimpie”. Dzieci wcieliły się w rolę poznanych wcześniej bogiń i bogów.  Z zaangażowaniem i kreatywnością zaaranżowano scenę. Zagościli na niej: Atena, Afrodyta, Zeus, Posejdon, Hades, Hermes, Syzyf i Apollo. Wszyscy pięknie przyodziani zgodnie z mitologicznym przekazem. Boskie atrybuty nie pozostawiały wątpliwości co do znaczenia prezentowanych postaci.  Poszczególne kwestie wygłaszane były z dostojnością i opanowaniem. Nie zabrakło też wypełnienia, jakie stanowiła pobrzmiewająca w tle starogrecka pieśń. Po zakończonym przedstawieniu uczniowie w doskonałych nastrojach chętnie pozowali do pamiątkowych fotografii.

Kolejna grupa pracowała nad mitologicznym muzeum. Znalazły się w nim m.in. takie unikatowe eksponaty, jak nić Ariadny, piorun Zeusa schwytany do słoika, złote jabłko niezgody czy pióro ze skrzydła Ikara. Znawcy mitologii nie mieli najmniejszego problemu z rozpoznaniem eksponatów zgromadzonych w tym niezwykłym muzeum.

Inna grupa skupiła się na wykonaniu makiety Olimpu, na którym to – jak wszyscy wiedzą – mieszkają bogowie. Imponujący szczyt pokryty śniegiem zaszczycili swą obecnością Zeus, Atena, Hades czy Afrodyta. Oczywiście są to piękne rysunki bogów i bogiń wykonane przez jednego z uczniów.

Nie mogło zabraknąć projektu dotyczącego języka. Wszyscy dobrze znamy powiedzenia olimpijski spokój czy puszka Pandory. Uczniowie ostatniej grupy przygotowali kilkanaście mitologicznych językowych kieszonek, w których można było znaleźć powiedzenia zaczerpnięte z mitologii. Zespół przygotował wyjaśnienia oraz ilustracje do każdego mitologicznego frazeologizmu.

Projekt nie był syzyfową pracą, gdyż wszyscy przyswoili sobie niezbędne wiadomości na temat mitologii greckiej.

Klasa 8a przygotowała inscenizację akcji Małego Sabotażu na podstawie lektury „Kamienie na szaniec”. Uczniowie wykonali scenografię przedstawiającą warszawską ulicę z kinem, zakładem fotograficznym czy siedzibą tzw. granatowej policji Generalnego Gubernatorstwa oraz makietę pomnika Mikołaja Kopernika. Następnie, wcielając się w role bohaterów powieści Aleksandra Kamińskiego, przedstawili między innymi akcję zdjęcia niemieckiej tablicy z pomnika polskiego astronoma, zrywanie faszystowskich flag oraz wykonywanie rysunków takich jak np. znak Polski Walczącej czy napisów zniechęcających Polaków do chodzenia do kin, w których wyświetlano propagandowe filmy.

Klasa VI w ramach projektu szukała odpowiedzi na pytanie „Co było na początku?” Uczniowie poszukiwali odpowiedzi w dostępnych źródłach wiedzy, głównie w Internecie i Biblii. Efektem ich pracy była gazetka zawierająca informacje dotyczące różnych koncepcji powstania świata oraz prace plastyczne związane z tematem.. Najwięcej wrażeń wywołał „teatr cieni” z muzyką w tle, przygotowany na podstawie biblijnego opisu stworzenia świata. Taki sposób zobrazowania tekstu biblijnego bardzo spodobał się naszym uczniom.

W miesiącu październiku klasy siódme uczestniczyły w projekcie pt. ,,Woda złoto XXI wieku’’ . W ramach projektu uczniowie wykonali prezentacje, gazetki oraz nauczyli się oczyszczać wodę sposobem domowym i pozyskiwać ją z otoczenia w warunkach ekstremalnych. Ponadto każdy z nich obliczył swój tzw. ,,ślad wodny’’ i wybrał jeden konkretny sposób oszczędzania wody
w swoim gospodarstwie domowym.

 

Skip to content