W dniu 07.06.2022 gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli jarosławskiego PGKiM- u. Celem wizyty było rozwijanie świadomości ekologicznej oraz uświadomienie dzieciom w jaki sposób utrzymywana jest czystość i porządek w gminach. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej. Następnie w formie zagadek i rebusów omówiono sposoby segregacji odpadów. Poruszono także ważną kwestię recyklingu. W części końcowej odbyła się prezentacja śmieciarki, samochodu specjalnego, będącego jednym z pojazdów komunalnych. Zarówno starsi jak i młodsi mieli okazję obejrzenia wozu, wejścia do kabiny a także zadawania pytań pracownikom. Aktywne uczestnictwo w zajęciach umocniło w przekonaniach naszych uczniów, o konieczności i korzyściach płynących z właściwej segregacji odpadów i ich ponownego przetwarzania.

Skip to content