„Sprzątanie Świata – Polska 2019”,

 pod hasłem:

Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!

  13 września-korzystając z pięknej pogody-uczniowie naszej szkoły zaopatrzeni w worki, jednorazowe rękawiczki już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ”SPRZĄTANIE ŚWIATA”. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Wszystkie klasy- z nauczycielami-pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano(okolice szkoły, boisko sportowe, teren wokół Orlika, park wokół Urzędu Gminy, poboczne drogi w okolicach szkoły). Efekty pracy uczniów były zadowalające-papier, plastik, butelki , puszki trafiały do worków, które złożono w wyznaczonym miejscu. Czynny udział w akcji dał uczniom do zrozumienia, że należy bardziej dbać o środowisko, o czystość otoczenia.

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego     w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Skip to content