17 grudnia był ostatnim dniem nauki stacjonarnej w bieżącym roku. Dlatego też spotkaliśmy się wspólnie na szkolnym korytarzu, aby złożyć sobie świąteczne życzenia i symbolicznie podzielić się opłatkiem. Na ostatnich lekcjach odbyły się spotkania wigilijne w klasach, podczas których uczniowie mieli możliwość wspólnego kolędowania. Od poniedziałku pracowaliśmy zdalnie, ale mocno liczymy na to, że 10 stycznia wrócimy do szkoły i nauki stacjonarnej…

Skip to content