Szkoła XXI wieku to nie tylko nowoczesne urządzenia, ale także nowoczesne podejście do ucznia, a przede wszystkim nauczania. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, cyfryzacja, która wdziera się niemal do wszystkich obszarów naszego życia, wymusza także zmianę sposobu prowadzenia zajęć. 

Doświadczenia zdobyte przez naszych nauczycieli oraz młodzież biorącą udział w wymianach międzynarodowych pozwoliły nam przygotować szereg zmian w funkcjonowaniu naszej szkoły. Coraz więcej mówi się o nauczaniu poprzez zabawę, o potrzebie odejścia od tablicy na rzecz pracy grupowej, szczególnie metodą projektu. 

Wychodząc naprzeciw nowoczesnej dydaktyce, a w  szczególności neurodydaktyce, zmodyfikowaliśmy część naszych szkolnych przestrzeni, dostosowując je do wizji nowoczesnej szkoły, w której uczniowie mają czuć się bezpieczni, ale również zadowoleni, bo tylko w taki sposób możliwe będzie podnoszenie jakości naszej pracy oraz osiąganie coraz wyższych wyników w nauczaniu. 

Stosowanie nowoczesnych aplikacji, urządzeń multimedialnych (jak tablety, „Magiczny Dywan”, tablice interaktywne) pozwala na prowadzenie zajęć w sposób nie tylko mniej stresujący, ale przede wszystkim bardziej efektywny. Wbrew pozorom, uczeń wygodnie rozparty na pufie pracuje bardziej wydajnie, niż sztywno siedzący w ławce, podobnie jak dzieci grające w multimedialne gry, przyswajają sobie więcej wiadomości niż podczas czytania podręcznika. Brzmi może dla niektórych dziwnie, ale jest to potwierdzone badaniami, a przede wszystkim wynikami osiąganymi przez plasujących się na pierwszych miejscach w rankingach edukacyjnych, uczniów z Finlandii.

Poniżej można zobaczyć, jak zmienia się nasza szkoła, tak aby naprawdę mogła mienić się Szkołą XXI wieku.

Skip to content