Dzień 5. kwietnia na długo zapisze się w pamięci naszej szkolnej społeczności. Na placu przy szkole posadzony został Dąb Pamięci poświęcony porucznikowi Stanisławowi Mazurowi, zamordowanemu w Katyniu 3 kwietnia 1940 roku.

Do tego jakże ważnego wydarzenia przygotowywaliśmy się już od września, gdy wystąpiliśmy do organizatorów programu „Katyń…Ocalić od zapomnienia” o wydanie stosownego certyfikatu. Przez kolejne miesiące byliśmy w stałym kontakcie z siostrzenicą por. Stanisława Mazura – panią Elżbietą Suchowiecką, która była inicjatorką włączenia się naszej szkoły w akcję upamiętniania oficerów polskich zamordowanych przez Sowietów. Otrzymaliśmy nie tylko prezentację multimedialną poświęconą życiu porucznika Mazura, ale także do naszej szkolnej Izby Pamięci trafiły oryginały zdjęć, eksponowane obecnie w jednej z gablot.

Dzięki wsparciu Wójta Gminy Roźwienica – Pana Tomasza Kotlińskiego, wykonany został pamiątkowy obelisk wraz z  tablicą dedykowaną porucznikowi Mazurowi, a Nadleśnictwo Jarosław przekazało sadzonkę dębu.

Sama uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. odprawionej w kościele w Roźwienicy przez ks. Dziekana Piotra Kandefera, któremu towarzyszyli duchowni z parafii w Rudołowicach, Tuligłowach i Pełnatyczach.  Następnie wszyscy zebrani w kościele uczestnicy uroczystości przeszli pod budynek naszej szkoły prowadzeni przez orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej z Rokietnicy. Na placu szkolnym, gdzie kontynuowano uroczystość, zebrali się członkowie rodziny porucznika Stanisława Mazura, władze gminy, przedstawiciele władz powiatowych, a także posłowie na Sejm RP: pan Władysław Kosiniak – Kamysz, pan Mieczysław Kasprzak oraz Deputowany Parlamentu Europejskiego – pan Czesław Siekierski.  Honorową Asystę Wojskową wystawił 14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza z Jarosławia. Licznie reprezentowane były także służby mundurowe: m.in. 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej, Policji, Powiatowej Straży Pożarnej oraz Nadleśnictwa Jarosław.

 Obok sztandaru 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej, stanęły także poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy, Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego w Rudołowicach, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Tyniowicach, Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Węgierce, Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Węgierskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
            Odsłonięcia obelisku upamiętniającego porucznika Stanisława Mazura dokonali: pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica, a jednocześnie krewny porucznika, pani Elżbieta Suchowiecka – siostrzenica zamordowanego oficera, pan Władysław Kosiniak – Kamysz oraz pani Elżbieta Rusinko – dyrektor naszej szkoły. Przybyli na uroczystość goście złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalone zostały znicze.

Dalsza część uroczystości odbywała się w budynku szkoły. Najpierw wszyscy udali się do szkolnej Izby Pamięci, aby obejrzeć wystawę poświęconą porucznikowi Stanisławowi Mazurowi, a następnie przeszli do Sali gimnastycznej, gdzie po okolicznościowych przemówieniach szkolny Teatr „Cztery Żywioły” zaprezentował przedstawienie teatralne, którego mottem były słowa wiersza Mariana Hemara: I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy… Pamięć nie dała się dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy”.

Ten niezwykle wzruszający spektakl, łączący w sobie elementy tańca, śpiewu, a przede wszystkim pięknych tekstów opowiadających o zbrodni katyńskiej wycisnął łzy większości zebranych w sali gimnastycznej gości. Z całą pewnością młodzież biorąca w nim udział, będzie mieć doskonale utrwaloną wiedzę na temat Katynia.

Program przygotowany został przez panie: Annę Kubas, Iwonę Stec, Katarzynę i Piotra Sochów. Dekoracje przygotowały panie: Elżbieta Sidorko, Barbara Wilk i Lucyna Wota.

            Bardzo dziękujemy za wszystkie serdeczne słowa podziękowania i pochwały, którymi nas obdarzono. Jest to dla nas nie tylko wspaniała nagroda, ale także potwierdzenie, że to co robimy cieszy się uznaniem naszych gości.

             

Skip to content