W dniu 15.09.2021r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z wielkim entuzjazmem podjęli się realizacji pomysłu – legenda pastelami malowana. Zadaniem najmłodszych  było przedstawienie w formie plakatu wybranej przez siebie legendy polskiej. Twórczej atmosferze i integracji między klasowej sprzyjała praca w grupach.  Kreatywni najmłodsi stworzyli ciekawą wystawę swoich prac.

Skip to content