W piątek 30 listopada 2018 r., w sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu uczniowie klas III A i III B gimnazjum wraz z opiekunami p. K. Szczyptą i p. T. Dąbrowskim uczestniczyli w warsztatach historycznych zorganizowanych  przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo Kresów” w Jarosławiu, w ramach programu „Patriotyzm Jutra” finansowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Pan  Tomasz Kuba Kozłowski przygotował bogatą prezentację multimedialną o nieznanych wydarzeniach i postaciach związanych z rokiem 1918. Historyk przypomniał niezwykle skomplikowaną i dramatyczną walkę o włączenie w obręb odradzającego się państwa polskiego ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Prelegent opowiadał o traktach brzeskich, „czwartym rozbiorze Polski”, ogólnonarodowym proteście i bitwie pod Rarańczą, niemieckiej okupacji Europy Środkowo-Wschodniej,  burzliwej historii Polskiego Korpusu w Rosji, zajęciu Bobrujska i bitwie pod Kaniowem, wybuchu polsko-ukraińskiej wojny o Lwów i Galicję Wschodnią oraz walkach o Wilno toczonych na przełomie 1918 i 1919 roku. Spotkanie wzbogaciło wiedzę uczniów i było doskonałą lekcją patriotyzmu Polaków.

 

Skip to content