W dniach 12-13 czerwca 2018r. grupa uczniów naszej szkoły wraz z p. dyr E. Rusinko, opiekunami: p. K.Szczyptą, p.M.Kuras, p.T.Dąbrowskim , ks.P. Krzysikiem , p. E. Lasotą i p. E. Iwosą uczestniczyła w wycieczce do Lwowa. W pierwszym dniu wyjazdu zwiedziliśmy niezwykle urokliwe miasteczko Żółkiew, związane z dwiema osobami – hetmanem Stanisławem Żółkiewskim i królem Janem III Sobieskim. Król uczynił Żółkiew swoja główną siedzibą i tutaj odbyło się świętowanie wiktorii wiedeńskiej. W zamku z XVIII w. obejrzeliśmy salę poświęconą historii zamku i jego wyposażenia . Niestety nie wszystko zachowało się do dzisiejszych czasów a to co jest, wymaga remontu. Drugim ważnym zabytkiem, który zwiedziliśmy była Kolegiata św. Wawrzyńca i Stanisława. W kolegiacie znajdują się groby rodziny Żółkiewskich i Sobieskich, które można było zobaczyć w krypcie kościoła. W XIX w. kościół był jedną z największych skarbnic pamiątek narodowych. Odwiedziliśmy także dwa wyjątkowe zamki tworzące tzw. Złotą Podkowę Lwowa: Olesko  i Podhorce. Mury zamku w Olesku były świadkami przyjścia na świat aż dwóch polskich królów: Jana III Sobieskiego i Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Budowla pochodzi z 1327r. , w zamku znajduje się filia Lwowskiej Galerii Malarstwa, a wśród zbiorów tam wystawionych wiele unikatowych dzieł sztuki. Niestety w równym stopniu, co wspaniałe dzieła, uwagę przyciąga stopień zniszczenia i zaniedbania obiektu. Piękny niegdyś pałacowy ogród, ogrodem już od dawna nie jest….

Podhorce jeden z najpiękniejszych polskich zamków, z otaczającym go parkiem i ogrodem we włoskim stylu musiał kiedyś robić niesamowite wrażenie. Hetman Koniecpolski zbudował go  inspirując się zamkami nad Loarą. Okres świetności skończył się jednak  z rozbiorem Polski, a II wojna światowa doprowadziła do ruiny, która trwa po dziś dzień. Warto zobaczyć także dawny polski kościół w Podhorcach.

W Domu Pielgrzyma w Brzuchowicach pani dyrektor Elżbieta Rusinko przekazała na ręce siostry Wirginii z Zakonu Sióstr Józefitek środki pieniężne zebrane podczas akcji „Złotówka dla Lwowa” na potrzeby osób starszych, chorych i samotnych, znajdujących się pod opieką Sióstr.   Po pobycie w Domu Pielgrzyma  udaliśmy się do Lwowa, aby realizować cele naszej podróży szlakiem prof. Mieczysława Gębarowicza. Pod gmachem Ossolineum,  pani dyr Elżbieta Rusinko opowiedziała uczniom o polskim strażniku skarbów Ossolineum prof. Mieczysławie Gębarowiczu, pochodzącym z Jarosławia. Profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie ocalił wiele polskich dzieł od zniszczenia , wykorzystując swoje stanowisko, wiedzę i pasję , aby ratować dziedzictwo narodowej kultury. Od nas zależy, czy pamięć o tak wielkim patriocie będzie przekazywana dalej. Mieliśmy szczęście być we wnętrzach Ossolineum – miejscu pracy dyrektora Gębarowicza. Obecnie Ossolineum zmieniło nazwę na Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka im. Wasyla Stefanyka.

Wieczorem udaliśmy się do Opery Lwowskiej, jednej z najpiękniejszych obiektów Lwowa, wzniesionej w stylu renesansowo-barokowym z wspaniałą architekturą, ciekawą elewacją, dekoracjami, rzeźbami i wnętrzem. W operze obejrzeliśmy sztukę   „ Zaporożec za Dunajem”, która wywarła na nas niesamowite wrażenie. Było to bardzo ciekawa wycieczka, która dostarczyła nam dużo wiedzy na temat historii Polski i wielu wybitnych osób.

Skip to content