16 września 2017 r. uczniowie kl. IV-VII szkoły podstawowej wraz z opiekunami p. D. Mazur, p . M. Obłozą i p. K. Szczyptą uczestniczyli w wyjeździe do Arboretum w Bolestraszycach. Wyjazd odbył się w ramach projektu „ Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu”, który realizuje nasza szkoła. Uczniowie zapoznali się z fauną i florą arboretum, obserwowali rośliny rzadkie, chronione, wodne i bagienne. W Muzeum Przyrodniczym zwiedzili wystawy dotyczące ochrony ptaków, chrząszczy i obejrzeli prezentację multimedialną „ Cztery pory roku w Arboretum”. Uczestnicy dokonywali obserwacji przyrodniczych, rozróżniali gatunki roślin i zwierząt, czytali opisy umieszczone na tabliczkach. Uczniowie otrzymali zadania projektowe, które wykonywali w grupach : czytanie planów, map, legendy, obliczanie skali, średnicy, pola i objętości. Wizyta w Arboretum była dla nich okazją do wykorzystania wiedzy w praktyce, dokonania obserwacji, przeprowadzenia doświadczeń i pomiarów. Pobyt w Arboretum był doskonałą formą nauki i spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody.

Skip to content