Uczniowie klasy 3 wzięli udział w projekcie matematycznym z zakresu geometrii. Realizowali zadania z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych tangramów, doskonale rozwijających umiejętność logicznego myślenia. Dzieci poszerzały i pogłębiały wiedzę na temat figur geometrycznych, obliczały na nich działania. Dzięki wybranej tematyce, jaką był kosmos uczniowie przekonali się, że matematyka jest obecna w wielu dziedzinach życia. Do prezentacji poszczególnych zadań wykorzystano tablice interaktywne, prezentacje multimedialne. Do zabawy wprowadzono elementy współzawodnictwa, dzięki którym dzieci uczestniczyły w niej z dużym zaangażowaniem. Praca w małych zespołach miała doskonały wpływ na dalszą integrację grupy. Radość i ciekawość dzieci upewnia nas w przekonaniu, że matematyki warto uczyć w sposób ciekawy i satysfakcjonujący.

Skip to content