W piątek, 29 marca 2019 r. w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu odbyły się warsztaty historyczne „ Z Kresów rodem…”, które prowadził dla młodzieży Pan Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią z Warszawy. W spotkaniu wzięli udział uczniowie kl. VII A i kl. VII B , kl. III A i III B wraz z panią dyrektor E. Rusinko i nauczycielami p. D. Mazur i p. K. Szczyptą. Prelegent przedstawił postacie wybitnych Polaków pochodzących z Kresów. Z tych ziem pochodziła nieprawdopodobna ilość ludzi pióra: Mikołaj Rej, Konrad Makuszyński, Jan Brzechwa, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zbigniew Herbert, Ryszard Kapuściński, Stanisław Lem, Jan Parandowski, Eliza Orzeszkowa,  twórcy pieśni  i piosenek: Marian Hemar, Franciszek Karpiński, Czesław Niemen, królowie : Władysław Jagiełlo i Jan III Sobieski oraz wielu innych wybitnych przywódców i polityków. Autor przybliżył plejadę wybitnych aktorów. Wspomniał też o Włodzimierzu Chomnickim, strzelcu pierwszego gola w historii Polski. Pan Tomasz Kuba Kozłowski w niezwykły sposób przybliżył postacie, ich twórczość, nieznane ciekawostki, miasteczka kresowe i budowle architektoniczne tworzone przez Polaków. Można było poprzez fotografie, rysunki, fragmenty wierszy i opowieści przenieść się w czasy wielokulturowości Kresów, Warto sięgać do wielkiego dorobku Polaków, słuchać o nich i odkrywać na nowo nazwiska wybitnych osobowości.

Skip to content