Uczniowie klasy trzeciej wybrali się do Urzędu Pocztowego w Roźwienicy, aby przyjrzeć się z bliska i utrwalić zdobyte wcześniej wiadomości na temat tej instytucji użyteczności publicznej. Dzieci z dużym zainteresowaniem obserwowały pracę urzędnika pocztowego, uświadomiły sobie, jak wielkie znaczenie ma ten urząd w życiu codziennym. Dowiedziały się jak wygląda praca na poczcie i gdzie w swojej pracy pocztowcy wykorzystują wiadomości z matematyki i kodowania.
Dzieci poznały różne rodzaje listów: zwykłe, polecone, ekspresowe, kartki. Utrwaliły znajomość swojego adresu zamieszkania.

Teraz na temat pracy Urzędu Pocztowego wiedzą już prawie wszystko…

Serdecznie dziękujemy Pani pracującej na poczcie za poświęcony czas i lekcję prawidłowego adresowania listów 🙂

Skip to content