Najmłodsi uczniowie naszej szkoły w ramach projektu „ Ziemia-nasze dziedzictwo i wspólna odpowiedzialność” zostali wprowadzeni w tajemniczy świat przyrody.

 Uczyli się szacunku do różnorodnych form życia oraz kształcili właściwe, aktywne postawy wobec przyrody i jej ochrony. Prowadzona edukacja ekologiczna uwzględniała działania mające wpływ na przyszłe kształtowanie osobowości. 

Ochrona środowiska nie jest czymś, czego się można nauczyć. Nawyk ten trzeba w społeczeństwie wyrabiać. Zbyt późne przekonanie o konieczności ochrony środowiska może okazać się nieskuteczne. Dlatego konieczne jest zwrócenie uwagi na problemy ekologii już w edukacji wczesnoszkolnej.  W naszej grupie projektowej podjęliśmy się realizacji różnorodnych zadań kształtujących postawy proekologiczne.

Wykonaliśmy plakaty o tematyce „Zdrowe powietrze, to zdrowy człowiek” – wizualnie przedstawiliśmy problemy zanieczyszczenia środowiska, oraz sami opracowaliśmy zasady, którymi będziemy się kierować, aby dbać o czyste powietrze. Udaliśmy się na nasze warsztaty terenowe pod hasłem „Park żywą fabryką tlenu”, gdzie odkrywaliśmy przyrodę za pomocą zmysłów. Poznawaliśmy problemy naszego środowiska wykorzystując nowoczesne technologie – tablica interaktywna, magiczny dywan oraz projekcja filmów przyrodniczych zakończona quizem.  Naszą kreatywność można było obserwować na zajęciach poświęconych tworzeniu „ Eko-zabawek”. Smutna „ Eko – bajka” zainspirowała nas do napisania listów „ Dla Ziemi”, w których obiecaliśmy dbać o środowisko. Ciekawi tego, „Co piszczy w kuchni staropolskiej?” udaliśmy się na warsztaty kulinarne w podziemiach Jarosławia.  Poznaliśmy dawne sposoby przygotowania i przechowywania posiłków, a konkurs „Figa z makiem i pasternakiem” pozwolił nam zapamiętać nazwy przypraw i ich zastosowanie.  Kontynuując tematykę zdrowego żywienia doskonale bawiliśmy się rozpoznając owoce za pomocą dotyku i zapachu, degustując je i tworząc plakat reklamujący zdrową żywność. 

Projektowanie mody ekologicznym to spore wyzwanie, którego podjęliśmy się wykorzystując tablety, naszą pomysłowość i sprzyjającą atmosferę. Podsumowaniem etapu naszych działań był konkurs „Bądź Eko-chroń środowisko”. Podzieleni na grupy świetnie poradziliśmy sobie z testem sprawdzającym wiedzę oraz konkurencjami w formie zabawy. Wyniki konkursu, radosna atmosfera i zaangażowanie najmłodszych w proponowane działania świadczą o tym, że edukacja poprzez zabawę przyczyniła się do rozwoju świadomości ekologicznej.

Skip to content