Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W związku z sytuacją epidemiczną, jaka występuje w powiecie jarosławskim informujemy, że uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole będzie przebiegać inaczej niż
w minionych latach.

 • Uczniowie, którzy zgłosili swoją obecność w szkole spotkają się
  z wychowawcami w swoich salach o godzinie 10.00 (nie będzie tradycyjnej Mszy św. na zakończenie roku szkolnego w kościele). Plan dowozu znajduje się poniżej.
 • Klasa VIII ze względu na swoją liczebność proszona jest
  o wejście do sali gimnastycznej bezpośrednio z parkingu szkolnego
 • W sali gimnastycznej odbędzie się podsumowanie pracy
  w kończącym się roku szkolnym, z którego prowadzona będzie na profilu szkoły transmisja video
 • Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw w dniu 26 czerwca br. w razie potrzebybędą mogli to zrobić podczas wakacji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu odbioru.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, pozostałe świadectwa będą wręczane 1 września br, jeżeli sytuacja się ustabilizuje i wrócimy do szkoły.

Autobus szkolny w czasie egzaminów ósmoklasistów będzie kursował zgodnie z rozkładem obowiązującym podczas roku szkolnego. Odwóz po zakończeniu egzaminu.

Warunki przeprowadzenia egzaminu ósmoklasistów w roku 2020

W bieżącym roku egzamin ósmoklasistów ze względu na panującą pandemię koronawirusa przeprowadzony zostanie zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przychodząc na egzamin pamiętajcie o:

 • Obowiązku zasłaniania maseczką lub przyłbicą ust i nosa do chwili nie tylko zajęcia miejsca przy wylosowanym stoliku, ale w sytuacjach, gdy podchodzą członkowie komisji nadzorującej rozdadzą arkusze egzaminacyjne, a następnie sprawdzą poprawność zakodowania prac. Również opuszczając salę egzaminacyjną należy zakryć usta i nos.
 • Konieczności dezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły, a następnie sali egzaminacyjnej
 • Przestrzeganiu zasady trzymania co najmniej dwumetrowej odległości od kolegów i koleżanek
 • Przyniesieniu ze sobą do szkoły w każdym dniu egzaminu podpisanego przez rodziców oświadczenia potwierdzającego Wasz dobry stan zdrowia (wzór znajduje się tutaj),
 • Pozostawieniu w domu wszelkich zbędnych przedmiotów – jak np. maskotki, telefony komórkowe, książki, itp.
 • Przyniesieniu własnych długopisów z czarnym wkładem, a na egzamin z matematyki, także linijek (ołówków nie używa się podczas egzaminu),
 • Przyniesieniu własnej wody do picia (butelka z wodą powinna podczas rozwiązywania arkusza egzaminacyjnego znajdować się obok nogi stolika, tak aby nie zalać arkusza)
 • Braku możliwości opuszczenia sali egzaminacyjnej podczas ostatnich 15 minut trwania egzaminu (możecie uczynić to wcześniej – ale jako nauczyciele odradzamy zbędny pośpiech przy rozwiązywaniu testów)
 • Unikaniu gromadzenia się po opuszczeniu sali egzaminacyjnej (również na parkingu szkolnym)

W bieżącym roku numery stolików będą losowane każdego dnia przez członków Zespołów Nadzorujących.

Koniec pracy z arkuszem sygnalizuje się przez podniesienie ręki. Bez zgody członków Zespołu Nadzorującego nie wolno samowolnie opuścić sali egzaminacyjnej.

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym:

 • niedotykania dłońmi okolic twarzy – zwłaszcza usta, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

Życzymy Wam powodzenia i trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki!

 
 
W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości przebywania dzieci z klas I – III na terenie naszej szkoły, uprzejmie informujemy, że podobnie jak w zeszłym tygodniu prowadzone będą nadal zajęcia opiekuńcze i dydaktyczne oraz pracować będzie świetlica szkolna.
 
Szanowni Państwo, w związku z pojawieniem się nowych przypadków koronawirusa w sąsiednich miejscowościach, zwracamy się z prośbą do rodziców i uczniów, aby do szkoły w dniu najbliższych konsultacji – tj. 2 czerwca – przyszli wyłącznie ci uczniowie, którzy zagrożeni są oceną niedostateczną lub mają inny istotny problem do osobistego omówienia z nauczycielem. Pozostałych prosimy o kontakt zdalny. Bardzo prosimy, aby nie traktować konsultacji jako możliwości spotkania się z koleżankami i kolegami!
Jednocześnie przypominamy, że uczniowie przychodzących do szkoły muszą posiadać podpisane przez rodziców oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa znajdującymi się na stronie internetowej szkoły!
Prosimy o zachowanie rozwagi i odpowiedzialne podejście do sytuacji!
 

Zaległość za obiady z miesiąca marca można uregulować osobiście w sekretariacie szkoły
lub przekazać na konto – SP w Roźwienicy
08 9108 0006 2014 1500 1328 0001.

Uwaga uczniowie klasy VIII

Od 26 maja br. w każdy wtorek w godzinach 8.00 – 12.30 prowadzone będą konsultacje z j.polskiego, matematyki oraz j. angielskiego. Prosimy o wcześniejszy kontakt z nauczycielem w celu potwierdzenia swojej obecności w szkole. Konsultacje będą prowadzone zarówno indywidualnie jak i w grupach do 5 uczniów. Do szkoły będzie można przyjechać szkolnym autobusem, który kursować będzie zgodnie z planem obowiązującym podczas roku szkolnego.

Organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas I – III od 25 maja br.

 

Szanowni Państwo,

w związku z uruchomieniem od dnia 25 maja br. zajęć opiekuńczo – dydaktycznych dla uczniów klas I – III, prosimy rodziców o zgłaszanie wychowawcom do dnia 20 maja chęci posłania dziecka do szkoły. Pozwoli nam to na jak najlepsze przygotowanie opieki nad dziećmi obecnymi w szkole przy równoczesnym kontynuowaniu nauczania zdalnego dla pozostałych uczniów. Kursować będzie autobus szkolny zgodnie z rozkładem obowiązującym podczas roku szkolnego. Istnieje także możliwość skorzystania ze świetlicy szkolnej oraz dożywiania. 


Plan lekcji – zdalne nauczanie

 

Wykaz stron do nauki zdalnej. Zachęcamy do skorzystania (zobacz)

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. (zobacz więcej)

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC)

Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa Aktualizacja na dzień 21 lutego 2020 r.

pastedGraphic.png

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie  dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej
i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

ZALECENIA

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego?
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie

Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).

Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj  maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2. 

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:

– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ocenia, iż ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 dla obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii przebywających w Europie jest obecnie niskie.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl, m.in. „Komunikat dla podróżujących”, „Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”” oraz „ Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”.  Zachęcamy również do odwiedzania strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego na Facebooku, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

pastedGraphic_1.png

Powiązane artykuły 

21.02.2020 

Komunikat dla podróżujących (nr 29), 21 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) 

Czytaj więcej 

21.02.2020 

Informacja dla uczelni wyższych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) 

Czytaj więcej 

20.02.2020 

Komunikat dla podróżujących (nr 28), 20 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) 

Czytaj więc

Rekrutacja
Uprzejmie informujemy, że od 1 do 31 marca trwa nabór uczniów do klasy I SP.
Wniosek o przyjęcie dziecka do pobrania poniżej lub dostępny w sekretariacie szkoły.
Wypełnione wnioski prosimy składać w sekretariacie w godz. 7.30 – 14.30 lub wysyłać na e-mail: sekretariat@sprozwienica.pl

 Wniosek o przyjęcie do  Szkoły Podstawowej Orląt Lwowskich w Roźwienicy (pobierz)

 
Nocowanie z projektem
Nocowanie z projektem

Nocowanie z projektem

Klasa VII A w dniu 14 stycznia 2020r. nocowała w szkole pracując nad materiałami w ramach projektu „Godziny Wychowawcze ze Światem”.  Program jest organizowany przez Polską Akcję Humanitarną. PAH. „Godziny Wychowawcze ze Światem” to całoroczny cykl zajęć, które...

Czytaj więcej
Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy

Tel: 16-622-53-70

E-mail: sekretariat@sprozwienica.p

Roźwienica 200

37-565 Roźwienica