W dniu 10 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Roźwienicy odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów. Uroczystość pasowania uczniów klasy  I rozpoczęła się wystąpieniem dyrektorki szkoły – pani mgr Elżbiety Rusinko, która powitała wszystkich zebranych i podkreśliła, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej w Roźwienicy.

Podczas uroczystości pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po programie artystycznym dyrektorka  szkoły uroczyście pasowała  uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. Wychowawczyni wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia.

Na zakończenie uroczystości uczniowie z klas 0 -III wręczyli swoim kolegom upominki życząc sukcesów w nauce.

Skip to content