Gminny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej organizowany przez Szkołę Podstawową im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy oraz Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Roźwienicy.

Gminny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej organizowany przez Szkołę Podstawową im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy oraz Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Roźwienicy.

26 października w Szkole Podstawowej im Orląt Lwowskich w Roźwienicy odbył się  XII Gminny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej. Konkurs ten był adresowany  do dzieci i młodzieży. Celem  przeglądu było wzbudzenie patriotyzmu...
Praca, zabawa, nauka.

Praca, zabawa, nauka.

Uczniowie kl. III na zajęciach zapoznawali się z rycerskimi tradycjami oraz cechami jakie powinien mieć każdy rycerz. Oglądali herby rycerskie, projektowali własne.  Na lekcjach poszerzali swoje wiadomości związane z wybranymi wydarzeniami...
Skip to content